"return away" — Słownik kolokacji angielskich

return away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wróć daleko
  1. return czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    She quit her job four times, always returning after a few disconsolate weeks away, and began to see a therapist.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo