ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"retire to focus" — Słownik kolokacji angielskich

retire to focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź na emeryturę do ogniska
  1. retire czasownik + focus czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1991, he retired from the military to focus on business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo