ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"retire from the sport" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wycofaj się ze sportu
  1. retire czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She did not make the team and retired from the sport in 2012.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo