BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"restore the house" — Słownik kolokacji angielskich

restore the house kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odrestauruj dom
  1. restore czasownik + house rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Two of them, in the 1970s and 1990s, restored the house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo