"restore peace" — Słownik kolokacji angielskich

restore peace kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywróć pokój
  1. restore czasownik + peace rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    How end the thing, restore peace of mind to himself, to him, to her?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo