"responsible post" — Słownik kolokacji angielskich

responsible post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedzialne stanowisko
  1. responsible przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He also held several responsible posts in the organization.