"responsible authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): organ odpowiedzialny
  1. responsible przymiotnik + authority rzeczownik
    Silna kolokacja

    There have previously been a number of local authorities responsible for the Greenwich area.