"respective league" — Słownik kolokacji angielskich

respective league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiednia liga
  1. respective przymiotnik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The agreement also called for a title game to be played between the champions of the respective leagues.

powered by  eTutor logo