"report to the school board" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): raport do komisji szkolnej
  1. report czasownik + board rzeczownik
    Silna kolokacja

    The report of the audit were reported to the school board and the administration.

    Podobne kolokacje:

podobne do "report to the school board" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "report to the school board" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo