"remarkable picture" — Słownik kolokacji angielskich

remarkable picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykły obraz
  1. remarkable przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The inclusion of documentation, including early reviews of the work, give these remarkable pictures a historical context.

powered by  eTutor logo