"remain optimistic" — Słownik kolokacji angielskich

remain optimistic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań optymistyczny
  1. remain czasownik + optimistic przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We go in remaining optimistic about making a deal," Ackerman said.