"released throughout" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony przez cały czas
  1. release czasownik + throughout przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Results will be released to the members throughout next year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo