"released prior to" — Słownik kolokacji angielskich

released prior to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony przed
  1. release czasownik + prior przyimek
    Zwykła kolokacja

    He was released prior to the start of the 2008 season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo