ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"released over" — Słownik kolokacji angielskich

released over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony ponad
  1. release czasownik + over przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They were released over three years between 2007 and 2009.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo