ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"released on" — Słownik kolokacji angielskich

released on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony na
  1. release czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The piece of music was later released on record to the general public.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo