ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"released between" — Słownik kolokacji angielskich

released between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony pośrodku
  1. release czasownik + between przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    A series of complete works was released between 1998 and 2008.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo