ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"released alongside" — Słownik kolokacji angielskich

released alongside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony wzdłuż
  1. release czasownik + alongside przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He was released alongside four players on 15 January 2013.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo