"released along with" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony wraz z
  1. release czasownik + along przyimek
    Zwykła kolokacja

    The single was released in 1997, along with the album.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo