BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"release with a cover" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie z nakryciem
  1. release czasownik + cover rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On May 6, 2002, the album was released with a different cover in Germany.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo