"release with" — Słownik kolokacji angielskich

release with kolokacja
Popularniejsza odmiana: released with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwalniać z
  1. release czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    They were all released with most of the music cut.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo