"release updates" — Słownik kolokacji angielskich

release updates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktualizacje zwalniające
  1. release czasownik + update rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There are plans to continue to release content updates, like new button packs, over time.

powered by  eTutor logo