"release substances" — Słownik kolokacji angielskich

release substances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): substancje zwalniające
  1. release czasownik + substance rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And bone cells release substances that may prompt faster cancer growth.

powered by  eTutor logo