"release schedule" — Słownik kolokacji angielskich

release schedule kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): harmonogram zwalniający
  1. release rzeczownik + schedule rzeczownik
    Silna kolokacja

    In 2008, Image began to expand its release schedule to include feature films.

    Podobne kolokacje:

podobne do "release schedule" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "release schedule" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo