"release one's schedule" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie czyjś harmonogram
  1. release czasownik + schedule rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The league said it would release its schedule for the coming season tomorrow.

    Podobne kolokacje:

podobne do "release one's schedule" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "release one's schedule" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo