"release nutrients" — Słownik kolokacji angielskich

release nutrients kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): substancje odżywcze zwalniające
  1. release czasownik + nutrient rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Dead tissues slowly return to the soil, improving texture and releasing nutrients.

powered by  eTutor logo