"release cassettes" — Słownik kolokacji angielskich

release cassettes kolokacja
Popularniejsza odmiana: release a cassette
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kasety zwalniające
  1. release czasownik + cassette rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At that time he started releasing cassettes and his career took off.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo