"release a response" — Słownik kolokacji angielskich

release a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłoś odpowiedź
  1. release czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Friday, the Justice Department released a response it sent to the accounting office on April 1.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo