"release a message" — Słownik kolokacji angielskich

release a message kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłoś wiadomość
  1. release czasownik + message rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On September 10, 1973, he released a message stating that the pipeline was his priority for the remainder of the Congressional session that year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo