"relatively clear" — Słownik kolokacji angielskich

relatively clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stosunkowo czysty
  1. relatively przysłówek + clear przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    "We're in a quiet period, so the water should be relatively clear."

powered by  eTutor logo