PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"regionally focused" — Słownik kolokacji angielskich

regionally focused kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regionalnie skupiony
  1. focus czasownik + regionally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Further restructuring was undertaken at the end of 2007 when the school commenced the adoption of a more regionally focused model.