"regain in time" — Słownik kolokacji angielskich

regain in time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzyskaj na czas
  1. regain czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He didn't even regain his fitness in time to get on the pitch for the third-place play-off game.

    Podobne kolokacje: