"regain for the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzyskaj przez czas
  1. regain czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    England therefore regained The Ashes for the first time since 1972.

    Podobne kolokacje:

podobne do "regain for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "regain for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik