"refer to officials" — Słownik kolokacji angielskich

refer to officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odnieś się do urzędników
  1. refer czasownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    During the colonial period the term was used to refer to royal officials and to immigrants.

powered by  eTutor logo