ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"refer to BBC Sport" — Słownik kolokacji angielskich

refer to BBC Sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odnieś się do BBC Sport
  1. refer czasownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It refers a significant proportion of traffic to the BBC News and BBC Sport products - 44% and 35% to each respectively during July this year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo