"recording time" — Słownik kolokacji angielskich

recording time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas nagrywający
  1. recording rzeczownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    The studio will provide free recording time for young bands.

    Podobne kolokacje: