"recognize one's picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpoznawać czyjś obraz
  1. recognize czasownik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Someone already knew her but they were pretending they'd recognized her picture in the paper.

powered by  eTutor logo