"recognize from one's picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpoznawać z czyjś obraz
  1. recognize czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Forgive me for not recognizing you from your picture."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo