BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"receive inquiries" — Słownik kolokacji angielskich

receive inquiries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj zapytania
  1. receive czasownik + inquiry rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Bank of America, as it turned out, went public with the reason for its problems after receiving inquiries from news organizations.

powered by  eTutor logo