"rear design" — Słownik kolokacji angielskich

rear design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tylny projekt
  1. rear przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The facelift includes a new front and rear design, and a brand new interior.

    Podobne kolokacje: