ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ready answer" — Słownik kolokacji angielskich

ready answer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gotowa odpowiedź
  1. ready przymiotnik + answer rzeczownik
    Silna kolokacja

    And when it does happen, then we have a ready answer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo