"random way" — Słownik kolokacji angielskich

random way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypadkowa droga
  1. random przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "This was an exciting moment for them in a viral, random way," she said.

    Podobne kolokacje: