"random search" — Słownik kolokacji angielskich

random search kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypadkowe poszukiwania
  1. random przymiotnik + search rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By most accounts, the first week of random searches went smoothly.

    Podobne kolokacje: