BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"raj podatkowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "raj podatkowy" po polsku

raj podatkowy

rzeczownik
 1. tax haven

"raj podatkowy" — Słownik kolokacji angielskich

tax haven kolokacja
 1. tax rzeczownik + haven rzeczownik = raj podatkowy (kraj z bardzo niskimi podatkami)
  Bardzo silna kolokacja

  After four years, the government still did not know how much money had been moved to the tax haven.

  Podobne kolokacje:
tax Haven kolokacja
Popularniejsza odmiana: tax haven
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): raj podatkowy
 1. tax rzeczownik + Haven rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  After four years, the government still did not know how much money had been moved to the tax haven.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo