"quick visit" — Słownik kolokacji angielskich

quick visit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótka wizyta
  1. quick przymiotnik + visit rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I have to stop at the men's room for a quick visit."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo