"quick trip" — Słownik kolokacji angielskich

quick trip kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka podróż
  1. quick przymiotnik + trip rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Maybe I will take a quick trip out west and talk things over with him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo