"quick thud" — Słownik kolokacji angielskich

quick thud kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki głuchy odgłos
  1. quick przymiotnik + thud rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Shawn's heart gave one quick thud, as he hadn't expected anyone to speak back to him in such a place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo