"quick thrust" — Słownik kolokacji angielskich

quick thrust kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybkie pchnięcie
  1. quick przymiotnik + thrust rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The main blade is long enough to destroy any significant organ in the human body with one quick thrust.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo