"quick surge" — Słownik kolokacji angielskich

quick surge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki nagły przypływ
  1. quick przymiotnik + surge rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A quick surge of music made his heart pump all the harder.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo