"quick smile" — Słownik kolokacji angielskich

quick smile kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki uśmiech
  1. quick przymiotnik + smile rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He looked up with a quick smile at their guide.

    Podobne kolokacje: