"quick shot" — Słownik kolokacji angielskich

quick shot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki strzał
  1. quick przymiotnik + shot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He suddenly lowered his hand to fire a quick shot.

    Podobne kolokacje: